1. Startsida
 2. Om förbundet
 3. Digital anslagstavla

Digital anslagstavla

Detta är Räddningstjänsten Jämtlands digitala anslagstavla. Här anslås tid och plats för direktionens sammanträden, kommande ärenden samt tillkännagivande av justerade protokoll. Du hittar även information om hur du kan överklaga ett beslut.

Direktionen

Sammanträden 2024

Datum TidPlats
2 februari9.30-15.00Trygghetens hus
26 – 27 februariWången
19 april8.30-12.00Teams
17 maj9.30-15.00Trygghetens hus
14 juni9.30-15.00Trygghetens hus
13 september9.30-15.00Trygghetens hus
15 november9.30-15.00Trygghetens hus
13 december9.30-15.00Trygghetens hus

Ärenden aktuellt sammanträde

Fredag 19 april 8.30-12.00. Deltagande via Teams.

Ärendelista

Sammanträdespunkter

1 Mötets öppnande
2 Upprop
3 Val av justerare – tid och plats för justering
4 Godkännande av kallelse
5 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden
6 Program för uppföljning av privata utförare avseende sotning och brandskyddskontroll samt information om pågående tillsynsärende av MSB – Mats Sundbom

7 Räddningstjänstförbundet 20 år – Lars Nyman

  8 Informationer

  • IT-attacken, vad hände och vad sker nu – Niclas von Essen
  • Organisationsförändring räddningsavdelningen – Johan Wickenberg
  • Rekrytering enhetschef RiB – Johan Wickenberg
  • MSB avtal gällande planering civilt försvar – Johan Wickenberg
  • Dispensansökan svar – Johan Wickenberg
  • Beslutsgång av reviderat handlingsprogram – Lars Nyman
  • Ny brandstation i Svenstavik – Lars Nyman/Erik Palmgren
  • Budgetprocess 2025 – Lars Nyman
  • Rekrytering förbundschef – Eric Jibor
  • Utbildningslokaler på Furulunds övningsområde – Lars Nyman

  9 Övriga frågor

  Delegationsärenden
  10 Delegationslista perioden 2024-02-19 – 2024-04-11

  Protokoll

  Här hittar du direktionens justerade protokoll.

  Överklagan

  Läs mer om hur du överklagar beslut.