1. Startsida
  2. Om förbundet
  3. Digital anslagstavla

Digital anslagstavla

Detta är Räddningstjänsten Jämtlands digitala anslagstavla. Här anslås tid och plats för direktionens sammanträden, kommande ärenden samt tillkännagivande av justerade protokoll. Du hittar även information om hur du kan överklaga ett beslut.

Direktionen

Sammanträden 2023

Datum TidPlats
3 februari9.30-12.00Trygghetens hus
14 mars9.30-15.00Trygghetens hus
21 april9.00-14.00Trygghetens hus
12 maj9.30-12.00Bräcke brandstation
16 juni9.30-15.00Trygghetens hus
5 september9.30-12.00Trygghetens hus
29 september9.30-15.00Brunflo brandstation
17 november9.30-15.00Trygghetens hus
15 december9.30-15.00Trygghetens hus

Ärenden aktuellt sammanträde

Brunflo brandstation 29 september 9.30-15.00.

Ärendelista

Sammanträdespunkter

1 Mötets öppnande
2 Upprop
3 Val av justerare – tid och plats för justering
4 Godkännande av kallelse
5 Fastställande av dagordning
6 Informationer
– Genomförd organisationsförändring Lars Nyman
– Rekrytering förbundschef/räddningschef Ordförande
– Arbetstidsförändringen Johan Wickenberg
– Räddningsregion MittNorrland Johan Wickenberg
– Räddningstjänstinformation Lars Nyman
– Budget 2024 Lars Nyman
7 Övriga frågor
– Nuläge Åre i Förbundet Lars Nyman
Beslutsärenden
8 Delårsrapport januari-augusti Lars Nyman

Protokoll

Här hittar du direktionens justerade protokoll.

Överklagan

Läs mer om hur du överklagar beslut.