1. Startsida
  2. Om förbundet
  3. Digital anslagstavla

Digital anslagstavla

Detta är Räddningstjänsten Jämtlands digitala anslagstavla. Här anslås tid och plats för direktionens sammanträden, kommande ärenden samt tillkännagivande av justerade protokoll. Du hittar även information om hur du kan överklaga ett beslut.

Direktionen

Sammanträden 2022
DatumTidPlats
4 februari09:30 – 15:00Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1
11 mars09:30 – 15:00Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1
22 april09:30 – 15:00Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1
20 maj09:30 – 15:00Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1
10 juni09:30 – 15:00Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1
16 september09:30 – 12:00Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1
11 november09:30 – 15:00Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1
9 december09:30 – 15:00Östersund, Trygghetens hus, konferensrum 1

Ärenden aktuellt sammanträde

1 Mötets öppnande

2 Upprop

3 Val av justerare – tid och plats för justering

4 Godkännande av kallelse

5 Fastställande av dagordning

6 Informationer – Aktuella frågor

7 Övriga frågor

Beslutsärenden

8 Delårsrapport januari-augusti 2022

9 Räddningsregion Mittnorrland

10 Räddningsvärn i Klövsjö

Delegationsärenden

11 Delegationslista perioden 2022-05-13 – 2022-09-08

Protokoll

Här hittar du direktionens justerade protokoll.

Överklagan

Läs mer om hur du överklagar beslut.