1. Startsida
  2. Om förbundet
  3. Digital anslagstavla

Digital anslagstavla

Detta är Räddningstjänsten Jämtlands digitala anslagstavla. Här anslås tid och plats för direktionens sammanträden, kommande ärenden samt tillkännagivande av justerade protokoll. Du hittar även information om hur du kan överklaga ett beslut.

Direktionen

Sammanträden 2024

Datum TidPlats
2 februari9.30-15.00Trygghetens hus
26 – 27 februariWången
19 april8.30-12.00Teams
17 maj9.00-12.00Trygghetens hus
22 maj8.30-10.00Teams
1 juli10.00-11.00Teams
13 september9.30-15.00Trygghetens hus
15 november9.30-15.00Trygghetens hus
13 december9.30-15.00Trygghetens hus

Ärenden aktuellt sammanträde

Måndag 1 juli via Teams.

Ärendelista

Sammanträdespunkter

1 Mötets öppnande
2 Upprop
3 Val av justerare – tid och plats för justering
4 Godkännande av kallelse
5 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

6 Tillsättande av förbundschef

Informationer

  • Budget 2025

Protokoll

Här hittar du direktionens justerade protokoll.

Överklagan

Läs mer om hur du överklagar beslut.