1. Startsida
  2. Om förbundet
  3. Digital anslagstavla

Digital anslagstavla

Detta är Räddningstjänsten Jämtlands digitala anslagstavla. Här anslås tid och plats för direktionens sammanträden, kommande ärenden samt tillkännagivande av justerade protokoll. Du hittar även information om hur du kan överklaga ett beslut.

Direktionen

Sammanträden 2023

Datum TidPlats
3 februari9.30-12.00Trygghetens hus
14 mars9.30-15.00Trygghetens hus
21 april9.30-15.00Trygghetens hus
12 maj9.30-15.00Trygghetens hus
16 juni9.30-15.00Trygghetens hus
15 september9.30-15.00Trygghetens hus
17 november9.30-15.00Trygghetens hus
15 december9.30-15.00Trygghetens hus

Ärenden aktuellt sammanträde

Trygghetens hus 14 mars 2023 9.30-15.00.

Ärendelista

Sammanträdespunkter

1 Mötets öppnande
2 Upprop
3 Val av justerare – tid och plats för justering
4 Godkännande av kallelse
5 Fastställande av dagordning
6 Informationer
– Ansökan om medlemskap i förbundet, Åre kommun
7 Övriga frågor

Beslutsärenden

8 Årsredovisning 2022 – Lars Nyman
9 Räddningsregion Mittnorrland – Johan Wickenberg
10 Komplettering av beslutad mötesplan – Eric Jibor
11 Återkallning av uppdrag, Dorotea kommun – Lars Nyman

Delegationsärenden

Delegationslista perioden 2023-01-25 – 2023-03-03

Protokoll

Här hittar du direktionens justerade protokoll.

Överklagan

Läs mer om hur du överklagar beslut.