Brandingenjör

Som brandingenjör hos oss kan du arbeta med brandsäkerhet inom flera områden. Ena dagen arbetar du brandförebyggande på kontoret och nästa dag leder du räddningsinsatser från vår räddningscentral.

Alla våra brandingenjörer arbetar kontorstid i någon mån. Då kan arbetet innehålla tillsyner, tillståndsgivning, stöd till kommunerna i plan- och byggprocessen eller information till den enskilde. Arbetet kan också handla om att planera och förbereda för räddningsinsatser. Flera av brandingenjörerna hos oss arbetar som larm- och lednings-/eller vakthavande befäl i vår räddningscentral. Som befäl arbetar du med strategisk ledning av förbundets 34 stationer samt stationerna inom vår samverkan i Räddningsregion MittNorrland där totalt 25 kommuner ingår.

Brandingenjörsyrket är ett spännande och mångsidigt jobb där den ena dagen inte är den andra lik. Du kommer att arbeta både från kontoret och ute i samhället och ha kontakt med människor från flera olika yrkeskategorier. Du kommer både ha möjlighet att arbeta brett med flera olika brandsäkerhetsfrågor eller att fördjupa dig inom enskilda områden.

Kontaktperson: Mats Sundbom, chef för Förebyggandeavdelningen, 063-14 80 70.

Utbildning

Brandingenjörsutbildningen finns på Lunds Tekniska Högskola, LTH, och Luleå Tekniska Universitet, LTU. Utbildningen är 3,5 år. Efter examen kan man arbeta som brandingenjör på den privata marknaden.

För att ha behörighet att arbeta som räddningsledare inom kommunal eller statlig räddningstjänst måste utbildningen kompletteras med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, RUB. Denna utbildning är 1 år och bedrivs på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skola i Revinge i Skåne.

På Lunds Tekniska Högskola kan man även läsa Riskhantering, en avslutande utbildning om 2 år som ger en civilingenjörsexamen i riskhantering. Studenter som läser de första 3 åren på brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola kan då avsluta med denna utbildning och ta dubbel examen, Brandingenjör och Civilingenjör i riskhantering.

Tidigare elev berättar om påbyggnadsutbildningen

I filmen berättar en tidigare studerande om varför hon valt att genomföra påbyggnadsutbildningen och hur hon tycker det är att arbeta inom räddningstjänsten.