Brandingenjör

Som brandingenjör hos oss arbetar du delvis kontorstid med olika förebyggandeärenden och, oftast, delvis dygn som inre befäl. Det innebär i första hand arbete med riskhantering, plan- och byggärenden, tillståndsgivning, tillsyner, sotningsärenden, remisser samt information och rådgivning.

Dessutom arbetar ingenjörerna till viss del med både intern och extern utbildning. Ofta samarbetar brandingenjörerna med andra myndigheter och organisationer, vilket gör jobbet utåtriktat och varierat. Som inre befäl arbetar du med strategisk ledning av förbundets 31 stationer, normalt ingår även hantering av massmedia och samverkan med exempelvis polis och försäkringsbolag.

Kontaktperson

Chef för Förebyggandeavdelningen är Mats Sundbom, mats.sundbom@rtjamtland.se, 063-14 80 70. 

Utbildning 

Brandingenjörsutbildningen finns på Lunds Tekniska Högskola, LTH, och Luleå Tekniska Universitet, LTU. Utbildningen är 3,5 år. Efter examen kan man arbeta som brandingenjör på den privata marknaden.

För att ha behörighet att arbeta som räddningsledare inom kommunal eller statlig räddningstjänst måste utbildningen kompletteras med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, RUB. Denna utbildning är 1 år och bedrivs på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skola i Revinge i Skåne.

På Lunds Tekniska Högskola kan man även läsa Riskhantering, en avslutande utbildning om 2 år som ger en civilingenjörsexamen i riskhantering. Studenter som läser de första 3 åren på brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola kan då avsluta med denna utbildning och ta dubbel examen, Brandingenjör och Civilingenjör i riskhantering. 

Tidigare elev berättar om påbyggnadsutbildningen

I filmen berättar en tidigare studerande om varför hon valt att genomföra påbyggnadsutbildningen och hur hon tycker det är att arbeta inom räddningstjänsten.