Vårda julefriden

Det är mycket att tänka på kring jul. Vi vurmar för er säkerhet och vill dela med oss av några viktiga tips.

Undvik bränder i juletid

  • Släck ljusen när du lämnar rummet
  • Spisbränder är vanliga – lämna inte maten
  • Brandvarnare med fräscha batterier och utrustning som brandfilt och släckare är bra att ha hemma

Checklista: Undvik bränder

Julgranskula

Säker julgran

En torr gran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med till exempel en ljuslåga eller ett tomtebloss. Varje år inträffar ett antal bränder där julgranen fattar eld och i många fall blir det stora skador. Men det finns saker du kan göra för att skydda dig och slippa städa så mycket barr.

Checklista: Säker gran

Se filmen om hur snabbt en torr gran brinner:

Ta hand om er! God Jul och Gott Nytt År!