1. Startsida
  2. Privatpersoner
  3. Seveso-anläggningar med farliga...

Seveso-anläggningar med farliga kemikalier

Du som bor i närheten av verksamheter som hanterar farliga kemikalier behöver känna till hur du ska agera vid en eventuell olyckshändelse.

Enligt lag ska du som bor intill en verksamhet med farliga kemikalier, så kallade Seveso-anläggningar, få information om vilka risker som finns, och vilka åtgärder de aktuella verksamheterna har vidtagit för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Anläggningar i förbundets kommuner

På respektive kommuns hemsida finns information om de anläggningar som finns i den aktuella kommunen. Du kommer direkt till informationen via länkarna nedan.