1. Startsida
  2. Om förbundet
  3. Personuppgifter

Personuppgifter

Jämtlands räddningstjänstförbund behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvar

Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och för övrig behandling av personuppgifter inom organisationen.

Offentlighetsprincipen

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalt förbund och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Sekretessprövning görs innan utlämning av allmänna handlingar.

Personuppgifter som inkommer till oss

Personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, m.m, som lämnas i samband med kontakt med oss blir allmän handling och sparas enligt gällande arkivbestämmelser.

Personuppgifter som lämnas till oss genom telefonsamtal, webbformulär, e-post, brev, m.m, sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla syftet med varför uppgiften sparats. Andra regelverk och annan lagstiftning, såsom arkivlagen, bokföringslagen eller arbetsrättslig lagstiftning, påverkar också hur länge en personuppgift sparas.

Vill du veta hur Jämtlands räddningstjänstförbund behandlar personuppgifter om dig, så skicka en undertecknad specificerad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Jämtlands räddningstjänstförbund och att få uppgifter rättade. Du gör din begäran genom ett e-postmeddelande till info@rtjamtland.se. Du kan också naturligtvis istället skicka ett vanligt brev till; Räddningstjänsten Jämtland, Box 71, 831 21 Östersund. Beskriv vilka personuppgifter du vill ha information om.

Observera att Jämtlands räddningstjänstförbund enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för vår egen verksamhet, till exempel diarier, kundregister, avtal, tillstånd, m.m. Jämtlands räddningstjänstförbund distribuerar heller inte personuppgifter vidare till tredje part utom sådant som krävs för att genomföra sitt uppdrag som myndighet.

Känner du att personuppgifter behandlats felaktigt

Om du upplever att Jämtlands räddningstjänstförbund behandlat personuppgifter på ett felaktigt sätt så anmäl detta genom ett e-postmeddelande till info@rtjamtland.se. Du kan också naturligtvis istället skicka ett vanligt brev till; Räddningstjänsten Jämtland, Box 71, 831 21 Östersund. Beskriv på vilket sätt du anser att Jämtlands räddningstjänstförbund inte fullgjort sitt ansvar som personuppgiftsansvarig så kontaktar vi dig i frågan.

Dataskyddsombud och kontaktperson

Dataskyddsombud (DSO) och kontaktperson avseende frågor om Jämtlands räddningstjänstförbunds behandling av personuppgifter når du via info@rtjamtland.se eller 063-14 80 00.