Risk för gräs- och skogsbränder

I länet är det nu stor eller mycket stor risk för gräs- och skogsbränder. Vi har redan haft flera larm om bränder i terrängen under maj månad. Det råder inte eldningsförbud men var mycket försiktig om du eldar ute. I kombination med blåst kan spridningsrisken på sina håll tidvis vara extremt stor om en brand uppstår.

Du måste alltid göra en egen bedömning om det är lämpligt att elda. Det är den som tänder elden som har det juridiska ansvaret för elden. Använd gärna appen “Brandrisk ute” för att se hur brandrisken är där du befinner dig och för att få brandsäkra tips.

Läs mer om att elda ute på vår hemsida

Hos MSB kan du läsa mer om och ladda ner appen Brandrisk ute