Nya regler om eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall. I begreppet bioavfall ryms förutom livsmedels- eller köksavfall (även kallat matavfall) också trädgårds- eller parkavfall. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas. Detta görs för att vi ska nå miljömål på både nationell och internationell nivå.

Om du har trädgårdsavfall kan du välja på att:

  • Kompostera det på plats i trädgården
  • Ta med det till kommunens återvinningsplats
  • Undersöka om din kommun gör undantag för att elda trädgårdsavfall där du bor