Majbrasa

Det är din kommun som avgör om det är tillåtet att anordna en valborgsmässoeld eller majbrasa. För att anordna en tillställning på allmän plats krävs tillstånd från Polisen. Du behöver inte anmäla din valborgsmässoeld till oss på räddningstjänsten. Eldning sker alltid på eget ansvar.

Det är framförallt vid torr väderlek i kombination med stark vind som elden kan vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Läs mer om majbrasor här.