Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2021-05-23 00:07:14
  • Kommentar: dieselläkage 40–50 liter