Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2021-06-08 11:55:26
  • Kommentar: ca 5liter drivmedel, 1 meter till närmsta brunn