Brand ute - terräng

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2021-07-03 09:35:52
  • Kommentar: ser rök från långt håll. Vet ej om norra eller södra sidan av ån.