Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Strömsund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2021-07-15 14:02:19
  • Kommentar: Dielselläckage på en längre sträcka