Röklukt – byggnad

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2021-07-21 22:46:06
  • Kommentar: luktar bränt från grannen, inget synligt