Utsläpp farligt ämne - gas

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2021-09-04 10:22:50
  • Kommentar: Luktar gas nere i garaget – luktar gasol, Underjordsgarage