Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Strömsund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-01-12 11:14:24
  • Kommentar: hydralolja som läkt, sträcka på 50 m, 20-40 meter till brunnar,