Hinder på väg

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-01-16 23:41:29
  • Kommentar: träd över vägen hänger över halva vägbanan