Utsläpp farligt ämne – drivmedel

  • Kommun: Strömsund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-03-22 07:43:53
  • Kommentar: hydraloljeläkage, ca 40 liter, ligger under fordonet-lastbil