Hinder på väg

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-03-28 08:11:30
  • Kommentar: träd som fallit