Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Bräcke
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-04-19 15:55:12
  • Kommentar: Dieselutsläpp, upptäckt i samband med bärgning