Interna brandlarm

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-05-06 23:17:58
  • Kommentar: Larm som ljuder fr lägenheten