Röklukt – byggnad

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-05-21 18:09:50
  • Kommentar: röklukt i trapphus