Hinder på väg

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-06-27 18:50:32
  • Kommentar: Träd som blockerar vägen delvis