Röklukt – ute

  • Kommun: Strömsund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-06-30 18:59:18
  • Kommentar: Ser vit rök på håll, känner röklukt