Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Ragunda
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-07-07 11:39:18
  • Kommentar: Lastbil läckage ca 20 liter diesel, grusplan