Röklukt – ute

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-07-19 21:14:32
  • Kommentar: röklukt utifrån ev under bron