Röklukt - ute

  • Kommun: Härjedalen
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-07-20 16:44:47
  • Kommentar: känner brandrök sydväst Lillhärdal