Hinder på väg

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-08-16 21:46:20
  • Kommentar: träd över väg