Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Strömsund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-08-21 11:12:09
  • Kommentar: diselutsläpp, oklar mängd, kommer från personbil, 5X3 meter,