Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-09-01 15:19:02
  • Kommentar: bensinläkage från en personbil, mindre än 50 liter