Röklukt - byggnad

  • Kommun: Bräcke
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-09-02 22:42:49
  • Kommentar: Lukt av bränd el