Hinder på väg

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-09-07 12:16:04
  • Kommentar: Lågt hängande ledning över väg, oklart vilken sorts ledning. Lastbil kan ej passera