Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-09-09 14:25:53
  • Kommentar: Haveri Gräsklippare, läkage motorolja ca 20 liter på gräsmatta