Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-09-14 14:38:31
  • Kommentar: oljeläckage ca 50 liter