Röklukt - byggnad

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-09-15 15:05:26
  • Kommentar: luktar bränt plast