Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-10-01 06:58:16
  • Kommentar: Hål i tanken på lastbil