Utsläpp farligt ämne - övrigt

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-10-03 15:06:09
  • Kommentar: spillt ut Lut ca *l i lastbilsflaket