Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-10-12 09:15:02
  • Kommentar: Dumper som har läckt olja ca 50 l