Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-10-12 21:18:08
  • Kommentar: läckage kring pump