Röklukt - byggnad

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-10-30 20:25:43
  • Kommentar: Röklukt i trapphus