Trafikolycka - singel

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-11-09 09:20:06
  • Kommentar: PB i mitträcke, skräp på vägen, bil åkt vidare