Utsläpp farligt ämne - gas

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-12-09 19:25:04
  • Kommentar: Gaspatroner som “tjuter”, utomhus,