Interna brandlarm

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2022-12-18 14:46:01
  • Kommentar: Inringt brandlarm