Hinder på väg

  • Kommun: Strömsund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-01-10 16:49:17
  • Kommentar: Träd över vägbanan