Interna brandlarm

  • Kommun: Härjedalen
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-01-23 19:55:39
  • Kommentar: brandlarm som ljuder från fritidshus