Utsläpp farligt ämne - drivmedel

  • Kommun: Strömsund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-02-07 19:43:30
  • Kommentar: Läckage hydralolja. ca 30L från traktor