Interna brandlarm

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-02-17 16:08:55
  • Kommentar: Hör brandlarm pipa i trapphuset