Soteld

  • Kommun: Berg
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-02-22 07:44:56
  • Kommentar: Gnistor ur skorsten, vedspis, isolerad stålpipa i murstock