Röklukt - byggnad

  • Kommun: Östersund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-03-22 11:32:14
  • Kommentar: Röklukt i trapphuset, ingen synlig rök