Utsläpp farligt ämne - övrigt

  • Kommun: Strömsund
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-03-24 09:33:28
  • Kommentar: Läckage av hydralolja ca ***liter – Lastbil