Brand ute - container

  • Kommun: Härjedalen
  • Typ: Räddning
  • Inkom: 2023-03-29 10:21:31
  • Kommentar: Återvinningscontainer brunnit, nu släckt ryker